11è Jove Campus de Recerca 

Què oferim

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Pl. Ferrater Mora, 1

Edifici Sant Domènec II - 1a planta
17004 Girona
Tel. 972 41 80 36

Tel. 972 41 97 43
campus.estiu@udg.edu

 

       

Què oferim

L'11è Jove Campus de Recerca acollirà un màxim de 60 estudiants en els diferents campus de la Universitat de Girona i en el si dels seus grups de recerca més dinàmics.

El programa va dirigit a estudiants que estiguin cursant 1r de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats: Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials; i Arts (arts plàstiques, imatge i disseny/arts escèniques, música i dansa).

El Jove Campus de Recerca donarà una visió àmplia de la recerca des de diferents perspectives i disciplines. Per això, s'han organitzat activitats de formació així com tallers, visites a les instal·lacions de la UdG i sortides.

El campus inclourà un temps per tal que els participants puguin avançar en el seu treball de recerca. En aquesta franja, els participants s'agruparan en funció de les temàtiques dels seus treballs i compartiran un investigador/a que els guiarà i donarà eines per a desenvolupar la seva recerca. Aquest expert serà un membre del col·lectiu de professors i investigadors de la Universitat de Girona amb una contrastada experiència en el món de recerca en el sentit més ampli i que pautarà els treballs dins d'un mateix àmbit encara que no sigui de l'àrea de coneixement afí. Els estudiants treballaran de manera col·lectiva i individual en funció del programa específic preparat per cada investigador/a, que podrà ser diferent per cada grup de participants i que pot incloure visites a grups de recerca, entrevistes/reunions amb experts i treball individual, entre d'altres, sempre segons la disponibilitat dels investigadors, així com espai reservats per al treball individualitzat dels alumnes

La seu principal del Jove Campus de Recerca serà la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, tot i que les activitats es desenvoluparan en els diferents campus de la institució.

Els estudiants es distribuiran en grups i aniran sempre acompanyats d’un estudiant de la UdG dels darrers cursos de grau o de màster. El Campus està dirigit per la professora Sílvia Simon Rabaseda.

L'activitat es realitzarà des del 2 al 13 de juliol de 2018, de dilluns a divendres entre les 9:15 h fins les 18:00 h.

El Jove Campus de Recerca és una activitat adaptada, per tant, es facilitarà la integració dels estudiants amb discapacitat.