12è Jove Campus de Recerca 

Pla de treball

Contacte

Unitat de Promoció dels Estudis

Pl. Ferrater Mora, 1

Edifici Sant Domènec II - 1a planta
17004 Girona
Tel. 972 41 95 83

Tel. 972 41 97 43
campus.estiu@udg.edu

 

       

Pla de treball

Cada dia el Jove Campus de Recerca començarà amb el activitats de formació en recerca. Al llarg de les dues setmanes es faran un seguit de tallers  i activitats complementàries que aportaran eines que seran útils per desenvolupar el treball de recerca de batxillerat, per conèixer les diferents instal·lacions de la Universitat i per introduir algunes de les línies de recerca que es desenvolupen a la Universitat de Girona.

El campus inclourà un temps per tal que els participants puguin avançar en el seu treball de recerca. En aquesta franja, els participants s'agruparan en funció de les temàtiques dels seus treballs i compartiran un investigador/a que els guiarà i donarà eines per a desenvolupar la seva recerca. Aquest expert serà un membre del col·lectiu de professors i investigadors de la Universitat de Girona amb una contrastada experiència en el món de recerca en el sentit més ampli i que pautarà els treballs dins d'un mateix àmbit encara que no sigui de l'àrea de coneixement afí.