Escola Politècnica Superior

Descripció de la fitxa

Programa de Doctorat en Tecnologia (curs 2014-2015)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Tecnologia
Centre/s Escola de Doctorat
Nre. de places disponibles

50

Nre. d'estudiants matriculats

Dades oficials de matrícula

Preu

Preu públic. Vegeu Informació de preus

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat