Facultat de Dret

Descripció de la fitxa

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa (curs 2015-2016)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Centre/s Escola de Doctorat
Universitats participants

Universitat de Girona (coord.), Universitat de Vic

Nre. de places disponibles

25

Nre. d'estudiants matriculats

Dades oficials de matrícula

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat