Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Sidera Caballero, Francesc
Informació general
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
Línies de recerca: - Comprensió infantil de les emocions. Aquesta línia està enfocada a investigar com els infants comprenen les seves emocions i les dels altres. Un dels interessos principals dins d'aquesta línia és investigar la comprensió dels infants que les emocions es poden simular, i l'impacte que això pot tenir en les creences dels altres. - Teoria de la ment. Estudiar com es desenvolupa i com es pot educar la comprensió social dels infants. Algun dels estudis realitzats han anat dirigits a estudiar l'efecte d'entrenar la comprensió de la falsa creença, i per altra banda estudiar les relacions entre les habilitats de comprensió social i les de comunicació referencial.-_-Comprensión infantil de las emociones. Esta línea de investigación está enfocada a investigar cómo los niños comprenden sus emociones y las de los demás. Uno de los intereses principales dentro de esta línea es averiguar cómo se desarrolla la comprensión de los niños de que las emociones se pueden simular, es decir, que las emociones que una persona expresa no tienen por qué coincidir con sus emociones interna -- --
Aspectes lingüístics implicats en el desenvolupament de la cognició social. Aquesta línia pretén aprofundir en aquells aspectes del llenguatge i la cognició més característics de l'ésser humà: el desenvolupament del llenguatge i de determinats aspectes de la cognició social. L'objectiu principal és entendre de quina manera determinades adquisicions lingüístiques fonamenten les habilitats avançades de cognició social, concretament l'habilitat d'atribuir estats mentals als altres o el que s'anomena Teoria de la Ment. Per tant, s'estudia la influència entre el llenguatge i altres funcions cognitives. Conèixer el desenvolupament i la interrelació d'aquests aspectes té importància tant a nivell teòric com a nivell pràctic en relació amb el desenvolupament del llenguatge i la cognició, però també en relació als trastorns del desenvolupament.-_-Aspectos lingüísticos implicados en el desarrollo de la cognición social. Esta línea presenta el propósito de profundizar en aquellos aspectos del lenguaje y la cognición más característicos del ser humano: el desarrollo del lenguaje y el desarrollo Grup de Llenguatge i Cognició de la UdG -- --
Investigació sobre el desenvolupament de l'autoestima en nens en edat escolar.-_-Investigación sobre el desarrollo de la autoestima en niños en edad escolar.-_-Research on school-aged children's self-esteem development. -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC