Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Soler Subils, Joaquim
  • joaquim.soler@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
L'art rupestre prehistòric del Sàhara Occidental-_-El arte rupestre prehistórico del Sáhara Occidental-_-The prehistoric rock-art of the Western Sahara Universitat de Girona 01-04-1998 --
Les societats paleolítiques a Catalunya-_-Las sociedes paleolíticas en Catalunya-_-The paleolithic societies in Catalonia Universitat de Girona, Universität Tübingen -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC