Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Vazquez Rojas, Maria del Carmen
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
Prova. Prova pericial-_-La institución probatoria y la prueba pericial-_-Evidence and proof. Expert evidence Universitat de Girona 14-12-2008 14-12-2015
Estàndars de prova i prova pericial-_-Estándares de prueba en el derecho y prueba científica-_-Standards of proof and expert evidence Instituto de Investigaciones Jurídicas 10-08-2009 15-10-2009
La prova pericial en els Estats Units-_-La prueba pericial en el sistema estadounidense-_-Scientific evidence in American Law University of Miami. School of Law. 11-01-2010 30-04-2010
La ciència i els valors-_-La ciencia y los valores-_-Science and values University of Miami. College of Arts and Scinces. 11-01-2010 30-04-2010
La naturalesa de la prova científica-_-La naturaleza de la prueba en la ciencia-_-The nature of Scientific Evidence Vienna Circle Institute. University of Vienna. 04-07-2011 15-07-2011
Adversarialisme y l'accés a la informació rellevant-_-El sistema adversarial y los mecanismos de acceso a la información relevante-_-Adversarialism and access to relevant information Northwestern University 01-02-2016 --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC