If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Línies de recerca

Universitat de Girona Personal page of Dr. Josep Lloret Romañach
General information
 

Research lines

 

Lines Faculty Beginning End
Salut dels peixos d'interès pesquer: factors de condició (morfomètrics, contingut lipídic, hepatosomàtic, gonadosomàtic, etc), parasitisme UdG -- --
Pesqueries: Impactes de la pesca (comercial i recreativa) i dels factors mediambientals, inclòs el canvi climàtic, sobre els recursos marins. Avaluació d'estocs UdG -- --
Reserves marines: efecte de la creació de reserves marines sobre els recursos pesquers, identificació d'hàbitats essencials, gestió integrada de la pesca -- --
Oceans i Salut Humana (Oceans & Human Health)-_--_- Universitat de Girona -- --

 

Datum references: System of information GREC