Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Albert Aviño Andres
Informació general
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
Equacions en derivades parcials -- --
Algorismes per a la creació de cartogrames -- --
Modelització de xarxes complexes -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC