Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Laura Garcia Taberner
Informació general
  • 616246912 (mòbil), 9371 (intern)
  • laura.garcia@udg.edu
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 203
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
Astrodinàmica-_-Astrodinámica-_-Astrodynamics -- --
Formacions de satèl·lits-_-Formaciones de satélites-_-Satellite formation flying -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC