Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Maria Luisa Garcia-romeu de Luna
Informació general
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
SPRINGBACK, SHEET METAL BENDING, SHEET METAL PROCESSES, PROCESS PLANNING, COMPUTER AIDED PROCESS PLANING (CAPP), PRODUCTION PLANNING AND CONTROL (PPC), CAD/CAM, FUNCTIONAL DIMENSION, DIMENSIONING AND TOLERANCING -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC