Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Línies de recerca

Universitat de Girona Página personal del Dr. Miguel Costas Salgueiro
Información general
 

Línias de invetigación

 

Linea Centro Inicio Final
Activacio de O2 i peroxids amb complexos de ferro i Cu biomimètics Universitat de Girona -04-1994 -03-1999
Models estructurals i funcionals de les oxigenases de ferro de tipus no hemo. Disseny de catalitzadors d'oxidació University of Minnesota -03-1999 -09-2002
Models estructurals i funcionals de les oxigenases de ferro de tipus no hemo. Disseny de catalitzadors d'oxidació benignes medioambientalment. Universitat de Girona -09-2002 -07-2006
Activacio de O2 amb complexos multinuclears asimètrics i heterometàlics bioinspirats Universitat de Girona -10-2005 -07-2006
Autoensamblatge d'estructures complexes mitjançant processos de reconeixement molecular Universitat de Girona -10-2005 -07-2006
Models estructurals i funcionals de les oxigenases de ferro de tipus no hemo. Disseny de catalitzadors d'oxidació University of Minnesota -03-1999 -09-2002

 

Fuente de los datos: Sistema de información GREC