Línies de recerca

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Fontas Rigau, Claudia
Informació general
 

Línies de recerca

 

Línia Centre Inici Final
Sistemes de detecció d'arsènic en aigües, eliminació d'arsènic, Membranes líquides, membranes d'inclusió polimèriques, tècniques de separació i preconcentració, metalls tòxics, contaminants emergents, fluorescència de raigs X-_-Sistemas de detección de arsénico en aguas; eliminación de arsénico; membranas líquidas; membranas de inclusión poliméricas; técnicas de separación y preconcentración; metales tóxicos; contaminantes emergentes; fluorescencia de rayos X-_- Dept. de Química, Facultat de Ciències, UdG -- --

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC