Llengües a la UdG

Tarifes

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

El servei de correccions i traduccions

Tarifes

Tarifes d'assessorament lingüístic del SLM

Correccions català i castellà: 0,0124 euros/paraula
Correccions altres llengües: 0,0305 euros/paraula
Postedició català i castellà (documents procedents de traducció automatitzada): 0,0226 euros/paraula
Traduccions català-castellà i castellà-català: 0,05 euros/paraula
Traduccions de i cap a altres llengües: 0,0909 euros/paraula*
Serveis per hores: 23,38 euros/hora

Recàrrecs

Per correcció intensa: + 50 %
Per formats especials: + 20 %
Per urgència: + 20 %

Gratuïtat

Es corregiran gratuïtament els documents administratius i docents en català fins a un màxim de 10 pàgines. Pel que fa als documents docents, només es corregiran gratuïtament aquells que s'adrecin a l'alumnat, com ara exàmens, guions de pràctiques, presentacions, etc. Recordem que el Servei de Llengües Modernes intenta convocar anualment ajuts per a la correcció de tesis doctorals i publicacions i material docent en català.

Notes:
  • Imports: Tots els càlculs, menys el servei per hores, es fan per paraules. El canvi d'unitat de càlcul, però, no representa cap augment respecte a les tarifes del 2010.
  • Tarifa mínima: Per correccions, 10 euros; per traduccions, 20 euros.
  • Postedició: És la revisió de documents procedents de traducció automatitzada, i només en fem de documents en castellà o català. Sempre que des del Servei detectem que un document que se'ns encarregui corregir ha estat traduït amb un programa de traducció automatitzada, s'aplicarà directament la tarifa de postedició.
  • Formats especials: S'aplica un recàrrec del 20 % sobre la tarifa habitual als formats o documents que, per la complexitat de disposició del text, fan més lenta la feina del corrector o traductor (ppt, webs, CD...).
  • Correcció intensa: S'aplicarà aquest recàrrec, amb avís previ a l'usuari, als textos que requereixin una feina de revisió molt aprofundida.
  • Urgència: S'aplicarà un recàrrec del 20 % sobre la tarifa corresponent si es demana que el text es gestioni amb urgència.
  • No es comptaran, per al càlcul de l’import, fórmules, quadres, etc. Si les llistes de referències bibliogràfiques no es corregeixen, tampoc no es comptaran per al càlcul de l'import.