Llengües a la UdG

Suport Lingüístic

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Suport Lingüístic

La Unitat de Suport Lingüístic

La Unitat de Suport Lingüístic té les funcions següents:

a) Revisar lingüísticament els textos institucionals, academicoadministratius i de recerca* que es produeixen a la Universitat.

b) Gestionar els projectes de traducció que se li encarreguin, en les llengües que es determinin.

c) Elaborar i difondre criteris lingüístics i models de documents en català i altres llengües per augmentar l'autonomia dels membres de la comunitat universitària en l'elaboració de textos.

d) Revisar les tasques de correcció i traducció que s’encarreguen a personal extern col·laborador del Servei.

e) Aplicar les tecnologies lingüístiques als processos de treball.

f) Atendre consultes lingüístiques del personal de la UdG en llengua catalana i altres llengües.

g) Exercir d’organisme tècnic en matèria d’assessorament lingüístic.

h) Elaborar informes corresponents al seu àmbit.

 

* Per motius de saturació del servei i de falta de personal, la Unitat de Suport Lingüístic no pot assumir la correcció (excepte en català i castellà) i traducció (excepte al català i castellà) de textos de recerca, a menys que es tracti de textos molt curts (màxim, 400 paraules). Quan es produeixi aquesta impossibilitat, per no deixar desassistits els usuaris, se’ls proporcionaran —si ho demanen— adreces de contacte de correctors i traductors professionals perquè s’hi posin en contacte particularment. 

 

Qui som:

Míriam Salvatierra

miriam.salvatierra@udg.edu

Pere Drou
pere.drou@udg.edu

Peter Redmond
peter.redmond@udg.edu