Llengües a la UdG

Arxiu de noticies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

23/05/2017
Ajuts PARLA3 per a l'acreditació i aprenentatge de llengües

RESOLUCIÓ EMC/1063/2017, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat els estudis universitaris de grau a partir del
curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües

L'AGAUR ha obert la convocatòria d'ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües, per al curs 2016-2017.

S'estableixen 3 modalitats d'ajuts:

Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de matrícula a exàmens d'acreditació CLUC, CertAcles o EOI. El Servei de Llengües Modernes ofereix proves CLUC i CertAcles.

Modalitat B: ajuts per la superació de cursos de B2 de les escoles de llengües de les universitats (a la UdG, el Servei de Llengües Modernes), l'EOI o l'IOC.

Modalitat C: ajuts per la superació de cursos d'A2, B1, B2.1 i B2.2 de les escoles de llengües de les universitats (a la UdG, el Servei de Llengües Modernes), l'EOI o l'IOC, a aquelles persones que tinguin concedida una beca equitat (tram 1)

Consulta tot la informació al web http://futurambidiomes.gencat.cat/