Llengües a la UdG

Arxiu de noticies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

24/05/2016
Nou requisit de coneixement de tercera llengua als graus

El Consell de Govern ha aprovat una mesura per incorporar el nivell B2 o superior a tots els graus de la UdG a partir del curs 2016-2017.

Un dels eixos primordials de la política lingüística de la UdG és el domini d’una tercera llengua per part dels estudiants. És en aquest context que el Consell de Govern ha aprovat incloure en totes les memòries dels estudis de grau el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 o superior del marc europeu comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol.

 

La mesura afectarà tots els estudiants que comencin els seus estudis a partir del curs 2016-2017, que tindran temps fins al 2020 per aconseguir el nivell B2 o superior. D’aquesta manera es garanteix la formació en llengua estrangera i es prepara millor als estudiants per al desenvolupament de la seva futura carrera professional en qualsevol àmbit. Per als estudiants actuals de grau es mantenen les condicions i els requisits establerts en els seus plans d'estudi.

 

Val a dir que, actualment, bona part dels graus que s'imparteixen a la UdG no contemplen cap requeriment de tercera llengua per a l'obtenció del títol, però d'altres sí que en tenen. És el cas de Turisme, Publicitat i Relacions Públiques, Geografia, Psicologia i Disseny i Desenvolupament de Videojocs -impartits en centres propis- i els que s’imparteixen en els centres adscrits ERAM, Euroaula, CETA, Sant Pol, Mediterrani i Formàtic Barna (veure detall dels requisits actuals al quadre que es reprodueix a continuació). Per a qualsevol dubte o informació addicional cal adreçar-se a la Secretaria Acadèmica del centre docent.

 

En aquest quadre es detallen els estudis de grau que actualment ja tenen algun requeriment de coneixement de tercera llengua:

 

 

Nom de l’estudi

Requisits abans de 2016-2017

GRAU EN PSICOLOGIA

B1

GRAU EN GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI

B1

GRAU EN DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS

B2

GRAU EN TURISME (FT)

B2 anglès + altres

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

B2

GRAU EN TURISME (Mediterrani)

B2 anglès + altres

GRAU EN MÀRQUETING (Mediterrani)

B2 anglès + A2 xinès

GRAU EN GESTIÓ HOTELERA I TURÍSTICA (Sant Pol)

C1

GRAU EN TURISME (Ceta)

B2 anglès + altres

GRAU EN TURISME (Euroaula)

B2 anglès + altres

GRAU EN AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

B2

GRAU ARTS ESCÈNIQUES (ERAM) 2014-15

B2.1

GRAU EN TURISME (Formàtic Barna)

B2 anglès + altres

 

 

D’acord amb la política de tercera llengua adoptada per la UdG l’aplicació d’aquest nou requisit, que afectarà el conjunt dels estudiants que s’incorporin a la UdG a partir del curs 2016-2017, té com a condició fonamental que l’estudiant pugui obtenir l’acreditació del nivell i, si és el cas, formar-se mitjançant cursos de llengua mentre realitza els seus estudis, sense que li suposi un increment de cost.