Llengües a la UdG

Arxiu de noticies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

10/11/2015
Ajuts als estudiants de grau a la formació i l'acreditació de terceres llengües

El divendres passat 6 de novembre es va publicar al DOGC la convocatòria d’ajuts als estudiants universitaris de grau per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües, corresponent al curs 2015-2016

La convocatòria d'ajuts s’emmarca en el Programa 2015-2016 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües per aconseguir uns nivells més alts de coneixements d'una tercera llengua (PARLA3) de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Text de la convocatòria d'ajuts

El teu futur parla idiomes