Llengües a la UdG

Arxiu de noticies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

24/11/2014
Ets estudiant de nou accés (2014-2015)? Fes la prova de nivell de llengua
Fes la prova de nivell

La LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix (article 211) que els estudiants que accedeixen per primera vegada als estudis universitaris en aquest curs 2014-2015 hauran d’acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià.

És per això que les universitats catalanes i el Secretariat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya han establert el Programa 2014 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües.                                     

Per donar resposta a la primera fase d’aquest programa, es posa a disposició dels estudiants de nou accés de la UdG  una prova diagnòstica en línia gratuïta. Si ja teniu una acreditació oficial de nivell B2 dels reconeguts per la UdG en alguna de les quatre llengüespdf, l’haureu de presentar  a la secretaria del vostre centre docent abans del 5 de desembre de 2014 i no haureu de fer la prova. En cas contrari, haureu de fer la prova a través del portal La Meva UdG del 24 de novembre al 5 de desembre de 2014.

El resultat de la prova dóna un valor numèric que no us servirà per identificar el nivell assolit. Els resultats serviran per fer una diagnosi i poder elaborar un pla d’incentivació subvencionat de terceres llengües. Arran d’aquest estudi la UdG informarà els participants del resultat obtingut i en funció d’aquest resultat la possibilitat de prendre part en una prova d’acreditació (CLUC), que serà, per una sola vegada, gratuïta, o la possibilitat de fer cursos de formació subvencionats en el curs acadèmic 2015-2016. 

Per poder gaudir d’algun programa subvencionat o ajut caldrà, necessàriament, haver realitzat aquesta prova.

Us recomanem que llegiu les instruccions abans de fer la prova: