Llengües a la UdG

Xinès

XINÈS

 

汉语水平考试  

 

 

EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS (HSK, YCT, HSKK)

A partir del 2015 el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona i el Centre de Cultura Xinesa de Girona organitzen els exàmens oficials de xinès HSK (per a majors de 14 anys), YCT (per a menors de 16 anys) i HSKK (examen oral d'HSK, per a majors de 14 anys) dins el marc de col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona.

 

CONVOCATÒRIES 2017 DELS EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS A GIRONA (Universitat de Girona, campus Montilivi, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, com arribar-hi?):
* YCT (nivells 1, 2, 3): Dissabte 10 de juny del 2017. Inscripció tancada.
* HSK (nivells 1, 2, 3, 4, 5, 6): Dissabte 10 de juny del 2017. Inscripció tancada.
   
* HSKK (examen oral, nivells Elemental, Intermedi i Avançat): Dissabte 2 de desembre del 2017. Inscripció oberta.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció a qualsevol nivell dels exàmens oficials de xinès a Girona cal enviar un correu electrònic a  xines@udg.edu, us passarem la fitxa d'inscripció i la informació bancària per fer l'abonament de la taxa d'examen.
* Es permetrà la inscripció únicament a un nivell d'examen (per exemple, no es permetrà fer inscripcions a HSK1 i HSK2 simultàniament). 
* La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.

 

TAXES D'EXAMEN (2017):

HSK1   HSK2   HSK3   HSK4   HSK5   HSK6   YCT1   YCT 2   YCT3   HSKK elemental   HSKK intermedi   HSKK avançat
 40€     40€     50€     50€      65€     65€     40€     40€     60€            45€                    55€                    65€        


HORARIS I AULES D'EXAMEN (DISSABTE 10 DE JUNY 2017):

HSK1 HSK2 HSK3 HSK4 HSK5 HSK6 YCT1 YCT2 YCT3
Hora de començament: 9:30 9:30 10:25 10:40 9:20 11:30 12:10 13:00 12:35
Aula: 22 21 22 21 23 23 22 22 21

Cal arribar-hi amb 15 minuts d'antelació.


Per realitzar la prova cal portar:

- La targeta d'admissió (us l'entregarem el mateix dia a l'aula d'examen). 

- DNI, NIE o Passaport (el mateix document acreditatiu que heu fet servir per a la inscripció).

- Llapis 2B.  

- Goma d'esborrar.

- Maquineta.

 

 

CONSULTA DE LES NOTES D'EXAMEN I RECOLLIDA DELS CERTIFICATS OFICIALS:

Podeu consultar les vostres notes dels exàmens HSK, YCT i HSKK al web: www.chinesetest.cn, amb el número de la targeta d'admissió i el nom i cognoms. 

Per recollir els certificats oficials, heu de portar el DNI/passaport/NIE (la mateixa documentació que es va servir per fer la inscripció) i targeta d'admissió. Abans de venir, us recomanem que envieu un correu a xines@udg.edu per demanar informació sobre el lloc i horari de la recollida. 


 
INFORMACIÓ GENERAL

 

EXÀMENS HSK (nivell, estructura i barem d'aprovat) 

 

HSK 1 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir un conjunt de frases i paraules molt senzilles corresponents a les necessitats concretes de comunicació.

Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 40 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 120 punts)

HSK 2 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S'examina la capacitat de la persona per mantenir converses directes i simples sobre situacions quotidianes.

Comprensió oral – 35 exercicis 25 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 22 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 55 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 120 punts)

HSK 3 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). S'examina la capacitat de la persona per solucionar situacions comunicatives bàsiques relacionades amb la vida quotidiana o amb el seu viatge per la Xina.

Comprensió oral – 40 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 exercicis 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 15 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 90 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 180 punts)

HSK 4 (domini de 1200 paraules, nivell equivalent al B2). S'examina la capacitat de la persona per comunicar-se i discutir en diversos temes, així com per comunicar-se de manera força fluïda amb parlants xinesos nadius.

Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 40 exerciciss 40 minuts 100 punts
Expressió escrita – 15 exercicis 25 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 105 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 180 punts)

HSK 5 (domini de 2500 paraules, nivell equivalent al C1). S'examina la capacitat de la persona per llegir diaris i revistes, entendre programes de televisió i fer discursos de manera extensiva en llengua xinesa.

Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 45 exercicis 45 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 40 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 125 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 180 punts)

HSK 6 (domini de 5000 paraules, nivell equivalent al C2). S'examina la capacitat de la persona per escoltar i llegir notícies en llengua xinesa, i també expressar amb fluidesa en xinès les seves opinions en forma oral o escrita.

Comprensió oral – 50 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 50 exerciciss 50 minuts 100 punts
Expressió escrita – 1 tema 45 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 140 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)

(aprovat a partir de 180 punts)

 

EXÀMENS YCT (nivell, estructura i barem d'aprovat)
  

YCT 1 (domini de 80 paraules). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes de les frases i paraules més comunes en xinès.

Comprensió oral – 20 exercicis 10 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 15 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 35 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 120 punts)

YCT2 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1). S'examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes frases i oracions senzilles en xinès i gestionar comunicacions de nivell bàsic. 

Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 27 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 50 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 120 punts)

YCT3 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S'examina la capacitat de la persona per poder comunicar-se en temes quotidians coneguts d'una manera senzilla.

Comprensió oral – 35 exercicis 20 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 30 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 60 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)
(aprovat a partir de 120 punts)

 
EXÀMENS HSKK (nivell, estructura i barem d'aprovat)

 

HSKK - Elemental (nivell equivalent als A1 i A2 conjuntament). S'examina la capacitat de la persona per entendre el que se li explica i alhora expressar-se oralment per complir amb les necessitats comunicatives bàsiques en temes de la vida quotidiana.

Repetició de frases – 15 exercicis 6 minuts
Respondre preguntes – 10 exercicis 4 minuts
Parlar sobre dos temes – 2 exercicis 3 minuts
Temps total (aproximadament) 20 minuts Total 100 punts
(incloent 7 minuts del temps de preparació)
(aprovat a partir de 60 punts)

HSKK - Intermedi (nivell equivalent als B1 i B2 conjuntament). S'examina la capacitat de la persona per entendre i mantenir una conversa amb els parlants xinesos nadius de manera més o menys fluida. 

Repetició de frases – 10 exercicis 5 minuts
Descriure fotografies – 2 exercicis 4 minuts
Parlar sobre dos temes – 2 exercicis 4 minuts
Temps total (aproximadament) 23 minuts Total 100 punts
(incloent 10 minuts del temps de preparació)
(aprovat a partir de 60 punts)

HSKK - Avançat (nivell equivalent als C1 i C2 conjuntament). S'examina la capacitat de la persona per entendre i expressar amb fluidesa en xinès les seves opinions pròpies. 

Repetició de textos – 3 exercicis 8 minuts
Lectura – 1 exercici 2 minuts
Respondre a preguntes – 2 exercicis 5 minuts
Temps total (aproximadament) 25 minuts Total 100 punts
(incloent 10 minuts del temps de preparació)
(aprovat a partir de 60 punts)