Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Pressupost

Pressupost

Edicte pel qual es dona publicitat a l'acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2017, de 10 d'octubre de 2017, sobre l'oferta pública d'ocupació de personal d'administaració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l'any 2017

Edicte de 13 de març de 2017, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2017.

Pressupost 2017. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2017. Aprovat en sessió ordinària núm.2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2017, aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer 2017, del plenari del Consell Social


ANYS ANTERIORS
Edicte de 22 de desembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2016, de 22 de desembre, sobre l’oferta pública d’ocupació de personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l’any 2016.

 

Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària 3/2016 de 19 d'abril de 2016 i publicada al BOUdG núm. 2/2016 de 25 d'abril de 2016.

Edicte d'11 de desembre de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2016

Pressupost 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2016, aprovat en sessió ordinària núm. 5/15, de 4 de novembre 2015, del plenari del Consell Social


Pressupost 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT 2015, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2015, aprovat en sessió ordinària núm.2/15, de març de 2015, del plenari del Consell Social.

Edicte de 18 març de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2015

Liquidació pressupostària 2015

Liquidació del pressupost per programes 2015

 


Pressupost 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Liquidació del pressupost per programes 2014

Relació de llocs treball de 2014, corresponent a l’annex 7 del Pressupost 2014, aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Edicte d’11 d’abril de 2014, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l’any 2014.


Liquidació del pressupost per programes 2013PODEN OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PRESSUPOST AL PORTAL DE GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA