Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Director/a del Departament d'Infermeria 19/03/2018 Obert
Eleccions a Consell d'institut de Tecnologia Agroalimentària 15/01/2018 Obert
Eleccions a Consell d'institut de Química Computacional i Catàlisi 15/01/2018 Obert
Eleccions a Consell de departament d'Empresa (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 15/01/2018 Obert
Eleccions a Consell de departament de Ciències Ambientals (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 15/01/2018 Obert
Eleccions a Junta de Facultat d'Infermeria (sector estudiants) 15/01/2018 Obert
Eleccions a Junta de Facultat de Ciències (sector estudiants) 15/01/2018 Obert
Eleccions a director/a de l'institut d'Ecologia Aquàtica 15/01/2018 Obert
Eleccions a director/a del departament de Psicologia 15/01/2018 Obert
Eleccions a director/a del departament d'Economia 15/01/2018 Obert
Eleccions a director/a del departament de Ciències Mèdiques 15/01/2018 Obert
Eleccions a degà/degana de la Facultat de Lletres 15/01/2018 Obert
Eleccions a degà/degana de la Facultat d'Educació i Psicologia 15/01/2018 Obert