Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Eleccions a director/a de l'Escola Politècnica Superior 20/11/2017 Obert
Eleccions a director/a del departament de Dret Públic 06/11/2017 Obert
Eleccions a rector/a 24/10/2017 Obert
Eleccions a director/a del departament de Psicologia 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de l'Institut de Medi Ambient 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Organització Empresarial i Gestió del Producte (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial i sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Infermeria (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Geografia (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Filologia i Comunicació (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Economia (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Dret Privat (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Ciències Mèdiques (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Biologia (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de Facultat de Turisme (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de Facultat d’Educació i Psicologia (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de l’Escola Politècnica Superior (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions al Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat 05/10/2017 Obert
Eleccions a Claustre (completar representació de tots els sectors) 26/09/2017 Obert