Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Validació de signatures

Validació de documents PDF signats electrònicament

La majoria de documents electrònics amb valor legal que emet la Universitat de Girona facilita s’expedeixen en format PDF i amb una signatura electrònica. Aquesta signatura electrònica normalment es genera dins del propi document .pdf (signatura attached), però també es generen signatures dettached per documents .pdf o d’altres formats.

La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita. 
L’organisme encarregat de verificar l’autenticitat de les signatures electròniques dels documents electrònics de la Universitat de Girona és l’Agència Catalana de Certificació (CATCert).

En funció del tipus de signatura existeixen diferents formes de validar aquestes signatures:


1. Signatures attached en documents .pdf  
 
A. Amb un lector d’arxius PDF (Adobe Acrobat o altre) configurat correctament 

En obrir el document us podeu trobar alguna de les indicacions següents:
   

  Totes les signatures són vàlides

En aquest cas, el document s’ha validat correctament.   


La certificació de XXXXXX no és vàlida 

En aquest cas, existeix un problema de verificació però podria no afectar la validesa del document. Reviseu la configuració del lector de PDF.

Consulteu la guia de configuració de l'Adobe Acrobat XI 

Consulteu les guies de configuració de CATCert en l’enllaç següent:

Manuals de configuració .

   

Hi ha almenys una signatura que presenta problemes

En aquest cas, teniu un problema de configuració del lector de PDF. 

Consulteu la guia de configuració de l'Adobe Acrobat XI 

Consulteu les guies de configuració de CATCert en l’enllaç següent: Manuals de configuració  .

 

B. A través d’un validador extern

Accediu al validador de CATCert en l’enllaç següent: Validació d'un document PDF signat  
Si experimenteu incidències a l’hora de verificar documents, adreceu-vos al Servei de   Certificació Digital de la UdG (a/e: scd@udg.edu, tel.972419763

 

2. Signatures dettached

En aquest cas la signatura electrònica genera  un nou fitxer, independent del que es signava. Per a poder comprovar la validesa de la signatura cal utilitzar alguna eina de validació que s’encarregui de comprovar que el document no s’ha modificat i que manté la seva integritat i la seva autenticitat.

Per fer-ho cal utilitzar un validador, com per exemple el validador de CATCert