Tràmits electrònics

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Tràmits electrònics

En aquest apartat poden consultar els tràmits que la Universitat de Girona ofereix de forma electrònica:

Certificats acadèmics de grau

Recepció de factures

Signatura d'actes de notes

Permisos, llicències i vacances (TRÀMITS DISPONIBLES A L'INTRANET DEL PAS/PDI)

 • LlicenciesFins7Dies
 • LlicenciesMes7Dies
 • LlicenciesPAS
 • Permisos
 • ReduccioJornada
 • Excedència
 • Incorporació temps complert
 • ModalitatHorària
 • VariacióDades
 • RetencióIRPF
 • Certificats 
 • Bestreta 
 • DomiciliacióBancària
 • RevisionsSalutLaboral
 • Formació
 • ConcursosInterns Funcionaris
 • Borsa Laborals
 • Borsa Funcionaris
 • Oposicions
 • Serra Hunter 
 • Concursos PDI Associats
 • Trams gestió
 • Trams docència

Instància Genèrica

Notificacions (INTRANET)

Gestió de convocatòries (INTRANET)

Programes de mobilitat

 • Erasmus
 • Prometeu
 • Sicue

Programes de cooperació i voluntariat

 • Tàndem lingüístic
 • Projecte Rossinyol
 • Projectes de cooperació
 • Activitats solidàries i puntuals
 • Formació i packs

Directori

 • Òrgans Unipersonals: Àmbit general
 • Òrgans Unipersonals: Àmbit particular
 • Càrrecs: Àmbit general
 • Càrrecs: Àmbit particular
 • Encàrrecs: Àmbit general
 • Encàrrecs: Àmbit particular

 

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Votació electrònica

Consulta cens electoral