Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Pressupost

Pressupost

Pressupost 2018, aprovat en la sessió ordinària núm. 6/18, de 19 de juny de 2018 del ple del Consell Social.

 Pressupost per programes, aprovat en la sessió ordinària núm. 6/18, de 19 de juny de 2018 del ple del Consell Social.

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, per la qual es disposa la publicació de la relació de llocs de treball del
personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.

 

 

 

ANYS ANTERIORS

 

2017

Edicte pel qual es dona publicitat a l'acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2017, de 10 d'octubre de 2017, sobre l'oferta pública d'ocupació de personal d'administaració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l'any 2017

Edicte de 13 de març de 2017, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2017.

Pressupost 2017. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social

 

Pressupost per programes 2017. Aprovat en sessió ordinària núm.2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2017, aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer 2017, del plenari del Consell Social

 

2016
Edicte de 22 de desembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2016, de 22 de desembre, sobre l’oferta pública d’ocupació de personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l’any 2016.

 

Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària 3/2016 de 19 d'abril de 2016 i publicada al BOUdG núm. 2/2016 de 25 d'abril de 2016.

Edicte d'11 de desembre de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2016

Pressupost 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2016, aprovat en sessió ordinària núm. 5/15, de 4 de novembre 2015, del plenari del Consell Social


2015

Pressupost 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT 2015, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2015, aprovat en sessió ordinària núm.2/15, de març de 2015, del plenari del Consell Social.

Edicte de 18 març de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2015

Liquidació pressupostària 2015

Liquidació del pressupost per programes 2015

 

2014

Pressupost 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Liquidació del pressupost per programes 2014

Relació de llocs treball de 2014, corresponent a l’annex 7 del Pressupost 2014, aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Edicte d’11 d’abril de 2014, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l’any 2014.


2013

Liquidació del pressupost per programes 2013PODEN OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PRESSUPOST AL PORTAL DE GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA