Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Pressupost

Pressupost

Pressupost 2018, aprovat en la sessió ordinària núm. 6/18, de 19 de juny de 2018 del ple del Consell Social.

 Pressupost per programes, aprovat en la sessió ordinària núm. 6/18, de 19 de juny de 2018 del ple del Consell Social.

Edicte de 26 de juny de 2018, pel qual es fa públic el pressupost de la Universitat de girona corresponent a l'exercici 2018

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, per la qual es disposa la publicació de la relació de llocs de treball del
personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.

Acord de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la despesa màxima de personal

 

 

 

ANYS ANTERIORS

 

2017

Edicte pel qual es dona publicitat a l'acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2017, de 10 d'octubre de 2017, sobre l'oferta pública d'ocupació de personal d'administaració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l'any 2017

Edicte de 13 de març de 2017, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2017.

Pressupost 2017. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social

 

Pressupost per programes 2017. Aprovat en sessió ordinària núm.2/2017, de 23 de febrer de 2017, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2017, aprovat en sessió ordinària núm. 2/2017, de 23 de febrer 2017, del plenari del Consell Social

 

Acord de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la despesa màxima de personal

 

 

2016
Edicte de 22 de desembre de 2016, pel qual es dóna publicitat a l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2016, de 22 de desembre, sobre l’oferta pública d’ocupació de personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona, amb caràcter permanent, per a l’any 2016.

 

Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària 3/2016 de 19 d'abril de 2016 i publicada al BOUdG núm. 2/2016 de 25 d'abril de 2016.

Edicte d'11 de desembre de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2016

Pressupost 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2016. Aprovat en sessió ordinària núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2016, aprovat en sessió ordinària núm. 5/15, de 4 de novembre 2015, del plenari del Consell Social


2015

Pressupost 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2015. Aprovat en sessió ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del Consell Social.

RLT 2015, corresponent a l'annex 7 del Pressupost 2015, aprovat en sessió ordinària núm.2/15, de març de 2015, del plenari del Consell Social.

Edicte de 18 març de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l'any 2015

Liquidació pressupostària 2015

Liquidació del pressupost per programes 2015

 

2014

Pressupost 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Pressupost per programes 2014. Aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Liquidació del pressupost per programes 2014

Relació de llocs treball de 2014, corresponent a l’annex 7 del Pressupost 2014, aprovat en sessió ordinària núm.2/14, de 2 d'abril, del plenari del Consell Social

Edicte d’11 d’abril de 2014, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS de la Universitat de Girona corresponents a l’any 2014.


2013

Liquidació del pressupost per programes 2013PODEN OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PRESSUPOST AL PORTAL DE GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA