Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Elecció dels representants dels estudiants al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat 14/05/2018 Obert
Director/a del Departament d'Història i d'Història de l'Art 14/05/2018 Obert
Eleccions sindicals Junta PDI Funcionari 11/05/2018 Obert
Consell d'Institut de la Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) (sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament de Biologia (sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte (PDI no doctor a temps parcial i sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament de Geografia (PDI no doctor a temps parcial) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (PDI no doctor a temps parcial) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament d'Economia (sector PDI no doctor a temps parcial) 19/03/2018 Obert
Consell de Departament de Dret Privat (sector PDI no doctor a temps parcial) 19/03/2018 Obert
Junta de Facultat de Turisme (sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Junta de la Facultat de Dret (sector estudiants i sector PAS) 19/03/2018 Obert
Junta de l'Escola Politècnica Superior (sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Junta de Facultat de Lletres (sector estudiants) 19/03/2018 Obert
Director/a del Departament d'Empresa 19/03/2018 Obert
Director/a del Departament de Filologia i Comunicació 19/03/2018 Obert
Director/a de l'Institut de Medi Ambient 19/03/2018 Obert
Director/a del Departament d'Infermeria 19/03/2018 Obert