Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Contacte

Secretaria General

41 80 03/89 82/95 10/95 24

secretari.general@udg.edu

 

Assessoria Jurídica

41 80 22/ 41 80 26

assessoria.juridica@udg.edu

 

Incidències tècniques

972419763

daniel.cantalosella@udg.edu

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Eleccions a director/a del departament de Dret Públic 06/11/2017 Obert
Eleccions a rector/a 24/10/2017 Obert
Eleccions a director/a del departament de Psicologia 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de l'Institut de Medi Ambient 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Organització Empresarial i Gestió del Producte (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial i sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Infermeria (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Geografia (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Filologia i Comunicació (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament d'Economia (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Dret Privat (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Ciències Mèdiques (sector personal acadèmic no doctor a temps parcial) 05/10/2017 Obert
Eleccions a Consell de Departament de Biologia (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de Facultat de Turisme (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de Facultat d’Educació i Psicologia (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Elecció a la Junta de l’Escola Politècnica Superior (sector estudiants) 05/10/2017 Obert
Eleccions al Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat 05/10/2017 Obert
Eleccions a Claustre (completar representació de tots els sectors) 26/09/2017 Obert