Servei de Llengües Modernes

Llengües Modernes

contacte

Servei de Llengües Modernes

Edifici de Dret, Nivell 0
Campus Montilivi
17071 GIRONA mapa
Tel. 972 41 82 64
Fax 972 41 81 21
llengues@udg.edu

Servei de Llengües Modernes

Serveis de la UdG
El Servei de Llengües Modernes ofereix diferents serveis de suport als membres de la comunitat universitària i, en alguns àmbits, al públic en general:

Suport lingüístic: revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i de recerca, per al PAS i PDI; informació sobre recursos lingüístics.

Formació lingüística: cursos generals i específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, semipresencials i virtuals.

Acreditació de coneixements d’idiomes: exàmens de Cambridge, exàmens oficials de llengua catalana i exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes.

Promoció de les llengües: tàndems lingüístics, activitats culturals.

Direcció

Càrrec Nom
Cap del servei de llengües modernes Senyor Andreu Pulido Bazaga
Shadow module not configured!