If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Human Resources Service

Human Resources

contacte

Servei de Recursos Humans

Pujada Alemanys, 16
17071 GIRONA mapa
cap.rh@udg.edu

Personal Docent i Investigador
Tel. 972 41 81 48
rh.pdi@udg.edu

Personal d'administració i serveis
Tel. 972 41 82 09
Fax 972 41 98 62
rh.pas@udg.edu 

Nòmines
Tel. 972 41 80 65
rh.nomines@udg.edu

Servei de Recursos Humans

RRHH
El Servei de Recursos Humans és el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la Universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis.
El correcte procés de selecció i accés, vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les persones, així com dels temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen; conformen l’eix central de la gestió del Servei de Recursos Humans.
Són fonamentals, també, altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball...), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal a totes les treballadores i treballadors.

Direcció

Càrrec Nom
Cap del servei de recursos humans Senyora Glòria Plana Yanes
Cap de personal d'administració i serveis Senyora M. del Carmen Dueñas Jiménez
Cap de nòmines i seguretat social Senyora Marta Sancho Urda
Cap de nòmines i seguretat social Senyora Anna Torrent Collell
Cap de personal docent i investigador Senyora M. del Pilar Camarero Ruiz
Shadow module not configured!