Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Gestió Acadèmica

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Edifici CIAE Enllaç al mapa / Enlace al mapa / Link to map
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 47
Fax 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address cap.acad@udg.edu

 

Secretaria del Servei
Tel. 972 41 80 47
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address nuria.pozo@udg.edu

Gestió econòmica
Tel. 972 41 82 78
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address eco.acad@udg.edu

Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés
Tel. 972 41 80 46
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address acces@udg.edu

Secció de Beques i Ajuts als Estudiants
Tel. 972 41 80 53
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address beques@udg.edu

Secció de Gestió Acadèmica
Tel. 972 41 82 05
Tel. 972 41 80 45 (Títols)
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address sga@udg.edu
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address titols@udg.edu

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Serveis de la UdG
El Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (SGAE) s’ocupa de la coordinació dels processos propis de la gestió acadèmica i així mateix de l’assessorament i la gestió de tràmits d’àmbit general com l’accés a la Universitat, beques i ajuts, cobrament d’imports de matrícula i expedicions de títols acadèmics.
 

Direcció

Càrrec Nom
Cap del servei de gestió acadèmica i estudiants Senyor Vicenç Segura Benedicto
Cap de beques i ajuts a l'estudiant Senyora Ana Maria Ferrero Barnadas
Cap d'atenció a l'estudiant i accés Senyora Anna Juanhuix Carbonell
Cap de gestió acadèmica Senyora M. Núria Romans Alsina

Avís legal

Shadow module not configured!