STR-Unitat d'Anàlisi Tèrmica

Presentació

Contacte

Serveis Tècnics de Recerca
Edifici P2
Campus Montilivi
Universitat de Girona
17071 Girona

Coordenades GPS

41.963712,2.831045

Correu electrònic
uat.str@udg.edu  

joan.lopez@udg.edu 

Telèfon

+34 972 41 87 37
Intern UdG: 8737

Presentació

La Unitat d’Anàlisi Tèrmica

 

La Unitat d’Anàlisi Tèrmica (UAT) forma part dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG, els quals engloben un total de sis unitats que donen suport a diferents tècniques específiques. 

La UAT es crea a principis del 2009 com a fruit de l’experiència acumulada durant els darrers anys en el camp de l’anàlisi tèrmica  pel Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT) de la Universitat de Girona. 

L'objectiu de la UAT és donar servei especialitzat a empreses i institucions i als grups de recerca de la Universitat de Girona en les tècniques d’anàlisi tèrmica pròpies d’aquesta unitat. Així mateix, oferir assessorament en l’aprenentatge i l'ús dels equips adscrits a la unitat.