Serveis de la UdG

Presentació

Serveis UdG

Serveis de la UdG
La Universitat de Girona organitza els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional així com en els àmbits culturals, esportius i lúdics. Aquests serveis estan adreçats a tots els membres de la comunitat universitària així com a la ciutadania en general.