Oficina de Salut Laboral

Inici

Notícies

El treball i la calor: més prevenció a l’estiu
En període de forta calor els mecanismes fisiològics d’adaptació del cos humà es posen
en marxa, però hi ha límits a partir dels quals els riscos per a la salut són importants,
sobretot quan convergeixen altres factors agreujants, com són les tasques pesades o els
treballs a l’exterior.
20/06/2016
UniversitatSocietat
Si marxes de viatge...
Cobertures en cas de desplaçament del personal de la UdG
Aquest document informatiu, elaborat pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral en col·laboració amb el Servei de Recursos Humans, pretén explicar tot el ventall de possibles assegurances que el personal de la UdG pot contractar, així com el tràmit obligatori de comunicació amb la Seguretat Social i el seu procediment.
12/04/2016
UniversitatSocietatPublicacions