GALI - Salut

Materials

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Materials

En aquesta pàgina web presentem algunes qüestions relacionades amb les diferències entre llengües que poden ser útils en una conversa entre un professional català i un pacient estranger en un centre de salut.
Algunes parts dels materials estan pensades per superar dificultats que es poden donar quan no hi ha cap llengua comuna entre el professional i el pacient, quan se simplifica al màxim la llengua i es fan servir gestos. Altres parts, en canvi, seran més útils a mesura que el pacient comenci a parlar català i s’estableixi amb el professional una certa sensació que hi ha una comprensió poc problemàtica; en aquesta fase, algunes traduccions literals de termes o expressions lligades amb la salut i la malaltia poden interferir i crear problemes en la conversa que no sempre es detecten immediatament per aquella pressuposició que es parla la mateixa llengua.
Tot i que, òbviament, no analitzarem  totes les llengües que es parlen a Catalunya ni tots els possibles temes que es podrien tractar, un dels nostres objectius bàsics és aconseguir que els professionals siguin conscients que algunes diferències lingüístiques –més enllà del fet de ser parlants de dos idiomes– poden ser l’origen de moltes dificultats de comprensió que es donen a les consultes. No cal dir que aquests problemes lingüístics repercuteixen negativament en l’activitat en el centre de salut.