GALI - Salut

Wòlof

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Wòlof

1. El cos humà

 

2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics

 

3. Signes, símptomes, malalties i tractaments

 

4. Tabús i creences
 
5. Termes de parentiu
   
Les paraules que es refereixen als membres d’una família no sempre es poden traduir per una paraula que sigui del tot equivalent en una altra llengua. Els noms de parentiu en wòlof tenen sovint un sentit més ampli que en les nostres llengües. A més de les relacions familiars estrictes, cal tenir presents altres valors com el respecte i l’edat, que en aquesta cultura són molt importants. Aquests valors, com veurem a continuació, es manifesten en els noms de parentiu.

 

baay 'pare'
També designa tot parent mascle de l’edat del pare i els descendents d’una mateixa branca masculina (oncles paterns i cosins descendents d’un besoncle).

yaay 'mare'
També serveix per designar les germanes i les cosines de la mare i la resta d’esposes del pare. També designa les dones de la mateixa edat de la mare.

doom 'fill, filla'
Designa, a més dels fills propis, tot fill d’un germà gran o d’un germà petit del mateix sexe que un mateix. Aquest terme engloba, doncs, els nebots i els cosins; també designa els fills del germà de l’esposa o del marit.

mag 'germà gran'
Designa els fills o les filles més grans de tots aquells que anomenen baaba (oncles i cosins de la generació del pare) i de totes aquelles persones que anomenen neene (ties i cosines de la generació de la mare).

rak 'germà petit'
Designa tots aquells fills més petits de tots aquells que hom anomena bay / yaay.
 
 
6. Termes bàsics per als colors
 
7. Espai i temps
 
8. Parts el cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés