GALI - Salut

Ucraïnès

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Ucraïnès

 
Guia de conversa-UCRAÏNÈS  pdf

 

1. El cos humà
 
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
 
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments 
 
4. Tabús i creences
 

5. Termes de parentiu

  

Els noms de les persones

En ucraïnès les persones tenen un nom, un patronímic i un cognom. El cognom és el nom de família, el patronímic és una forma derivada del nom del pare que indica “fill o filla de” i el nom és el nom de pila triat pels pares. Vegem-ne un exemple:

 

           Vasýl’ Myxájlovýč Hončarénko

 

Vasýl’ és el nom de pila de l’individu (masculí), Myxájlovýč és el patronímic de Myxájl i Hončarénko és el cognom o nom de família. Els sufixos que es fan servir per formar els patronímics són –ivna / -ijvna per a les dones i –yč / -ovyč per als homes:

 

        Andr’ijovyč (Andr’ij + ovyč)               fill d’Andrei

        Petr’ívna (Petró + ivna)                     filla de Petro

                           
 
 
6. Termes bàsics per al colors
 
7. Espai i temps
 
8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés