GALI - Salut

Soninké

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Soninké

 

1. El cos humà

 

2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics

 

3. Signes, símptomes, malalties i tractaments

 

4. Tabús i creences

 

 

5. Termes de parentiu

 

Les paraules que es refereixen als membres d’una família no sempre es poden traduir per una paraula que sigui del tot equivalent en una altra llengua. En soninké trobem els termes següents:

 

 

gida
          germà o germana gran
xoxone
          germà o germana petit/-a
 
 
kaawu xoore / neega xoore
          oncle (germà gran de la mare)
kaawu buccine/ neega buccine
          oncle (germà petit de la mare)
faaba-xoore
          oncle (germà gran del pare)
faaba-tugunme
          oncle (germà petit del pare)
maa-xoore 
          tia (germana o co-esposa gran de la mare)
ma-tugunme
          tia (germana o co-esposa petita de la mare)
baayi / faaxari 
          tia (germana del pare)
 
 
kallu-yugo
          home de la família de la dona (sogre, cunyat, gendre)
kallu-yaxare
          dona de la família de la dona (sogra, cunyada)

 

             

6. Termes bàsics per als colors
 
7. Espai i temps

 

8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés