GALI - Salut

Rus

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Rus

 

1. El cos humà

  
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
  
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments
  
4. Tabús i creences
  

5. Termes de parentiu

  
Les paraules que es refereixen als membres d’una família no sempre es poden traduir per una paraula que sigui del tot equivalent en una altra llengua. En rus trobem els termes següents:

 

déver’  
cunyat (germà del marit) 
šúrin  
cunyat (germà de la muller) 
zolóvka    
cunyada (germana del marit) 
svojáčenica 
cunyada (germana de la muller) 
 
 
test’  
sogre (pare de la dona) 
tjóšša   
sogra (mare de la dona) 
svjokr 
sogre (pare del marit) 
svekróv’  
sogre (mare del marit) 


Els noms de les persones
En rus les persones tenen un nom, un patronímic i un cognom. El cognom és el nom de família, el patronímic és una forma derivada del nom del pare que indica “fill o filla de” i el nom és el nom de pila triat pels pares. Vegem-ne un exemple:

 

                                               Evgénij Sergéevič Černóv

 

Evgénij és el nom de pila de l’individu (masculí), Sergéevič és el patronímic de Sergéj i Černóv és el cognom o nom de família. Els sufixos que es fan servir per formar els patronímics són –evna / -ovna per a les dones i –ič / -ovič per als homes:

 

               Vasíl’evič (Vasílij +  ovič)            fill de Vasilij
               Petróvna (Petr + ovna)               filla de Petr
 
 
     

6. Termes bàsics per als colors

No totes les llengües tenen el mateix nombre de termes bàsics per a anomenar els colors; la segmentació de la gamma cromàtica en unitats bàsiques no és igual en totes les llengües: un amazic que tingui dificultats per utilitzar els termes blau i verd en català no necessàriament té problemes de vista (com un català que no sàpiga distingir si un objecte és blu o azzurro en italià). En rus trobem dues categories per al blau:

 

sinij
'blau fosc'
goluboj
'blau clar
  
  
7. Espai i temps
  
8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
  
9. Comptant amb els dits i les mans
  
10. i no a parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés