GALI - Salut

Hindi-urdú

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Hindi-urdú

 

1. El cos humà

 
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
 
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments
 
4. Tabús i creences

 


5. Termes de parentiu

 
Els termes de parentiu en hindi i urdú reflecteixen valors com el respecte i la consideració de l’edat, i poden variar segons la confessió religiosa. Així, trobarem termes de parentiu pròpiament hindús però també musulmans o sikhs. Com es pot veure, un terme de parentiu català, com per exemple oncle, pot correspondre a diversos termes de l’hindi i l’urdú, que precisen la mena de relacions.

 

 māmā  oncle (germà de la mare)
 tāū  oncle (germà més gran del pare)
 cācā  oncle (germà més jove del pare)
 mausā (xālū)  oncle (marit de la germana de la mare)
 phūphā  oncle (marit de la germana del pare)
 tāī  tia (dona del germà més gran del pare)
 māmī  tia (dona del germà més jove del pare)
 mausī (xālā)  tia (germana de la mare)
 buā  tia (germana del pare)

  
 

(entre parèntesis els termes musulmans quan són diferents)

 

 
6. Termes bàsics per als colors

 

 

7. Espai i temps  

 
Molts dels termes que fan referència al temps deriven de termes referits a l’espai. De l’aquí / allà passem a l’ara / aleshores. Per això podem arribar cap allà a les cinc o recordar el que vam fer un any endarrere. En totes les llengües el temps és una línia recta on el punt de referència és l’ara.

 

català
 abans d'ahir
hindi / urdú
parsõn
ahir
kal
avui
aj
demà
kal
demà-passat
parsõn

 

En català la distinció temporal és tripartida: ahir – avui – demà. En moltes altres llengües, com el panjabi, la distinció és dual: ara (avui) – no ara (demà, ahir). En hindi / urdú, com veiem, es fa servir el mateix terme per fer referència a ahir i demà (un dia de distància, en el passat o el futur, comptant des d’avui), abans-d’ahir i demà passat (dos dies de distància) i abans-d’ahir no, l’altre, i demà passat no, l’altre (tres dies de distància). Notem que la paraula catalana aleshores també pot fer referència al passat i al futur.

 

8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés