GALI - Salut

Fula

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Fula

 

1. El cos humà

 
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
 
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments
 
4. Tabús i creences
 
5. Termes de parentiu
 
Els noms de parentiu en fula tenen sovint un sentit més ampli que en les nostres llengües. A més de les relacions familiars estrictes, cal tenir presents altres valors com el respecte i l’edat, que en aquesta cultura són molt importants. Aquests valors, com veurem a continuació, es manifesten en els noms de parentiu.

     baaba 'pare'
També designa tot parent mascle de l’edat del pare i els descendents d’una mateixa branca masculina (oncles paterns i cosins descendents d’un besoncle).

    neene 'mare'
També serveix per designar les germanes i les cosines de la mare i la resta d’esposes del pare. També designa les dones de la mateixa edat de la mare.

    ɓiɗo 'fill, filla'
Designa, a més dels fills propis, tot fill d’un germà gran o d’un germà petit del mateix sexe que un mateix. Aquest terme engloba, doncs, els nebots i els cosins; també designa els fills del germà de l’esposa o del marit.

    mawniraaɗo 'germà gran'
Designa els fills o les filles més grans de tots aquells que anomenen baaba (oncles i cosins de la generació del pare) i de totes aquelles persones que anomenen neene (ties i cosines de la generació de la mare).

    minyiraaɗo 'germà petit'
Designa tots aquells fills més petits de tots aquells que hom anomena baaba /neene.
 
 
6. Termes bàsics per als colors
 
7. Espai i temps
 
8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés.