GALI - Salut

Àrab

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Àrab

 
1. El cos humà
 
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
 
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments 
 
4. Tabús i creences
 

5. Termes de parentiu

 
La diferència més destacable en la designació dels parents entre el català i l’àrab és la distinció que fa aquesta llengua en els termes de parentiu usats per designar els oncles, les ties i els cosins, segons si són materns o paterns:

 

 
                                    ‘amm          oncle patern 
                                    ‘amma        tia paterna 

                                    ẖāl              oncle matern 
                                    ẖāla            tia materna 

                                    ibn ‘amm    fill de l’oncle patern / cosí patern 
                                    bint ‘amm   filla de l’oncle patern / cosina paterna 
                                    ibn ẖāl        fill de l’oncle matern / cosí matern 
                                    bint ẖāl       filla de l’oncle matern /cosina materna
 
 
6. Termes bàsics per al colors
 
7. Espai i temps
 
8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat
 
9. Comptant amb els dits i les mans
 
10. i no a la parla i en llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés