GALI - Salut

Tagal

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Tagal

Guia de conversa-TAGAL  
 
1. El cos humà
 
2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics
 
3. Signes, símptomes, malalties i tractaments
 
4. Tabús i creences

 

 

5. Termes de parentiu

 

 

En tagal alguns es fan servir diversos termes de parentiu per a alguns conceptes on nosaltres fem servir tan sols un terme.

 

 

kapatid na lalaki 
germà
kapatid na babae
germana
ate, manang 
germana més gran 
ditse     
segona germana més gran 
sanse 
tercera germana més gran 
kuya, among
germà més gran
diko 
segon germà més gran
sangko
tercer germà més gran

 

Tant per als germans com per a les germanes més grans es fan tres distincions: el/la més gran, el/la segon(a) i el/la tercer(a). Si n’hi ha més de tres, es torna a començar el compte a partir del més gran. És a dir, la quarta germana més gran, per exemple, tornarà a ser ate, com la primera.

 

 

 

6. Termes bàsics per als colors
 
7. Espai i temps

 

 
8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat

 

 

9. Comptant amb els dits i les mans

 

Totes les cultures fan servir els dits i les mans per comptar (d’aquí els nostres dígits). Però els gestos associats a cada número poden variar molt d’una llengua a una altra. Per als haussa (Nigèria i Níger), per exemple, ‘cinc’ s’expressa amb el puny tancat i ‘deu’ amb les dues mans juntes amb tots els dits aparellats; la mà estesa és un signe de maledicció.

 

En tagal es comença a comptar amb el dit petit de cada mà: el dit petit de la mà esquerra és l'1 i el dit petit de la mà dreta és el 6.

 

Font:
Yutaka Nishiyama (2013), «Counting with the fingers», International Journal of Pure and Applied Mathematics, 85, 5, pàgs. 859-868.

 

10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés