GALI - Salut

Romaní

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Romaní

 

1. El cos humà

 

2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics

 

3. Signes, símptomes, malalties i tractaments

 

 

4. Tabús i creences

 

La cultura tradicional de la comunitat rom es basa en l’oposició entre pur (uzo) i impur (maxrime). La part superior del cos és considerada pura; la part inferior, impura. El cap és el lloc on se situen la sort (baxt) i l’honor (pakiv).

 

La neteja del cos està considerada lazavo ‘vergonyosa’, i per això es fa en secret i en un lloc allunyat de la casa. Es prefereix la dutxa, ja que el bany implica banyar-se en la impuresa pròpia i pot dur a esdevenir maxrime. Demanar pels lavabos és vergonyós; quan s’hi ha d’anar es fa servir l’eufemisme au te dikhau le grasten ‘vaig a veure els cavalls’.

 

Atès que la part superior del cos és uzo, les dones poden mostrar els pits i alletar en públic. En canvi, els genolls i els turmells, a causa de la impuresa de les parts inferiors, han d’estar sempre coberts; per això les dones duen faldilles llargues. Les dones embarassades són maxrime i representen un perill per a la comunitat, igual que les dones que estan menstruant.

 

Ser o esdevenir impur equival a l’autoexclusió de la comunitat. Pot tenir conseqüències greus des del punt de vista social i sobre la salut: malalties, esterilitat, marques (taques a la cara, caiguda dels cabells), i fins i tot una mort prematura.

 

En la cultura tradicional el fenomen de la mort té dues parts: la mort del cos, considerat impur, i la separació de l’ànima, que emprèn el viatge cap al món dels morts. En general s’evita parlar de la mort o de la malaltia com a mesura de protecció. No es fa servir el nom de la persona morta, fet que duria desgràcies, sinó que se l’anomena per la posició que ocupava o amb un pronom (ell).

 

Font: Mediación intercultural en el ámbito de la salud, Fundación ”la Caixa”, 2009.5. Termes de parentiu

 

6. Termes bàsics per als  colors

 

7. Espai i temps

 

8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat

 

9. Comptant amb els dits i les mans

 

10. Sí i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan sí vol dir no i no vol dir sí, o el cap es mou al revés