GALI - Salut

Amazic / Berber

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Amazic / Berber

 
1. El cos humà 

És un fet conegut que cada llengua representa la realitat d’una manera que li és pròpia i que el lèxic es distribueix privilegiant o ocultant determinades distincions. En amazic hi ha un sol terme per referir-se al que en català es designa amb dos, cama i peu, però distingeix sis formes diferents, segons les edats, per al el terme ‘nen’.

 

braç i mà
 ḍar
cama i peu 
 afus
 
 
 aḥḍiḍ
 nounat
 asegmi
 nen de pit
 aniybu
 nen d'1 a 3 anys
 aḥenjir, afreḥ
 nen de 3 a 5 anys
 aḥermuc
 nen de 5 a 10 anys
 aḥram
 nen de més de 10 anys

 

2. Relacions entre les parts del cos i les emocions o els estats patològics

 

Trobem diferències entre les llengües en les relacions que estableixen entre certes parts del cos i determinades emocions o estats psicològics. En català solem relacionar-los amb el cor (trencar el cor a algú vol dir causar-li una gran aflicció); però això no ha de ser igual en totes les llengües, que poden tenir el fetge o un altre òrgan intern com a seu de les emocions. En amazic:

 

 tasa
 'fetge'
 
 'amor matern, tendresa'

Notem que en català, quan volem dir a algú que no s’amoïni gaire per alguna cosa, li diem: no t’hi posis pedres al fetge!, i si fem un gran esforç correm el risc de treure el fetge per la boca. En canvi, sentiments com l’amor o l’angoixa, els situem més aviat al cor, igual que alguns estats físics relacionats amb l’aparell digestiu (coragre).

 

 

3. Signes, símptomes, malalties i tractaments

 

4. Tabús i creences
  
Al Marroc es considera que els nounats són els més susceptibles de patir mal d’ull, per això no se’ls ha de mirar gaire ni fer-los compliments directes. Les mares els protegeixen amb talismans i amb la recitació de versets alcorànics.

 

5. Termes de parentiu

                                                         

6. Termes bàsics per als  colors

 

No totes les llengües tenen el mateix nombre de termes bàsics per a anomenar els colors; la segmentació de la gamma cromàtica en unitats bàsiques no és igual en totes les llengües: un amazic que tingui dificultats per utilitzar els termes blau i verd en català no necessàriament té problemes de vista (com un català que no sàpiga distingir si un objecte és blu o azzurro en italià):

 

Amazic        azegza     'blau / verd'

 

7. Espai temps

 

8. Parts del cos, espai i temps: oralitat i gestualitat

 

9. Comptant amb els dits i les mans

 

10. i no a la parla i en el llenguatge gestual: quan vol dir no i no vol dir , o el cap es mou al revés