GALI - Salut

Maneres de veure el món

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Maneres de veure el món

Els possibles problemes que presentarem estan relacionats, majoritàriament, amb diferències de categorització de diversos aspectes del món en català i en altres llengües. Perquè encara que la realitat (el cos humà o el temps, per exemple) siguin igual a tot el món i en totes les cultures, la manera de segmentar-la en categories, els elements que ens permeten d’entendre el món, no sempre coincideix. I com que aquesta categorització va lligada a l’assignació d’una paraula a cada categoria, el fet que les categories puguin diferir d’una llengua a l’altra pot arribar a provocar problemes de “traducció” de la primera llengua a una altra i, per tant, pot dificultar la comprensió mútua.

 

Per exemple, la distinció temporal en català és tripartida: ahir – avui – demà. Però en moltes altres llengües, com el panjabi, la distinció és dual: ara (avui) – no ara (demà, ahir). En canvi, en el “no-ara” marquen amb paraules diferents la distància temporal: la paraula per a abans-d’ahir i demà passat (parsõ) no té res a veure amb la que es refereix a ahir i demà (kállh). 

 

No totes les llengües, d'altra banda, tenen el mateix nombre de termes bàsics per a anomenar els colors; la segmentació de la gamma cromàtica en unitats bàsiques no és igual en totes les llengües: un amazic que tingui dificultats per utilitzar els termes blau i verd (azgzaw blau / verd) en català no necessàriament té problemes de vista (com un català que no sàpiga distingir si un objecte és blu o azzurro en italià). Els termes que fan referència a les relacions que s'estableixen entre els membres d'una família també poden no ser equivalents d'una llengua a una altra.
 
Trobareu més exemples sobre diferències de categorització entre llengües en aquest opuscle:
 

Llengües i interculturalitat als centres de salut pdf