GALI - Ensenyament

Publicacions

Contacte

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Telf. 972.41.88.20

gali@udg.edu


Publicacions

Col·lecció “Llengua, immigració i ensenyament del català”    

 

 

1.  J. C. Moreno - E. Serrat - J. M. Serra - J. Farrés (2002) [2a ed. 2005]

     Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (124 p.)  

 

2.  R. Sánchez (2002) [2a ed. 2005]

     L’àrab. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l’àrab

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (130 p.)  

 

3.  L. Gràcia (2002) [2a ed. 2005]

     El xinès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del xinès

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (132 p.)  

 

4.  L. Gràcia - J.M. Contreras (2002) [2a ed. 2005]

     El soninké i el mandinga. Estudi comparatiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga

     i la del català

    Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (159 p.)  

 

5.  X. Lamuela (2002) [2a ed. 2005]

     El berber. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del berber o amazig

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (168 p.)  

 

6.  M. Orozco - F. Roca (2002) [2a ed. 2005]

     El fula i el wòlof. Estudi comparatiu entre les gramàtiques del fula i el wòlof i la del català

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (214 p.)  

 

7.  J. M. Contreras - O. Fullana (2005)

     El panjabi. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del panjabi

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (94 p.)  

 

8.  X. Lamuela - V. Ani (2005)

     El romanès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanès

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (184 p.)  

 

9.  F. Roca (2005)

     L’ucraïnès. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l’ucraïnès

     Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya), Barcelona (211 p.)  

 

10. L. Gràcia (2005) [2a ed., 2005]

     El tagal. Estudi comparatiu entre la gramàtica del tagal i la del català

     Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya), Barcelona (168 p.)               

  

11. X. Lamuela [amb la col·laboració de M. Nedyalkova] (2010)

     El búlgar. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del búlgar

     Barcelona, Fasolcat (218 p.)

 

12. J. M. Contreras - J. Rafel (2010)

     L’hindi / urdú. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l’hindi / urdú

     Barcelona, Fasolcat (174 p.)

 

13. L. Gràcia (2010)

      El quítxua. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del quítxua

      Barcelona, Fasolcat (154 p.)

 

14. E. Chernova - F. Roca (2010)

     El rus. Estudi comparatiu entre la gramàtica del rus i la del català.

     Barcelona, Fasolcat (253 p.)

 

L. Gràcia (amb la col·laboració de P. Mayans) (2009)

Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua.

Vic, Eumo Editorial (207 p.)

 

 

 

 Enllaç amb el recull de premsa

 
 
 
Altres publicacions

 

 

L. Gràcia (2004)

Les llengües a Catalunya: diversitat tipològica

L. Payrató; F.X. Vila (eds.): Les llengües a Catalunya. Fundació Caixa de Sabadell, Sabadell (147-173)

 

L. Gràcia (2004)

La diversitat lingüística a Catalunya i l’ensenyament del català

Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Vic. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (41-55)     

 

L. Gràcia (2004)

La gramática comparada y la enseñanza de lenguas a extranjeros: una aportación desde la lingüística descriptiva

M. Martinell (ed.): La oferta formativa del profesorado de E/LE. Edinumen, Madrid (45-59)   

 

L. Gràcia (2004)

Diversitat lingüística a l’aula: utilitat de la gramàtica comparada

A. Fargas; T. Puntí (eds.): Actes del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants. Eumo, Vic (CD-Rom)               

 

L. Gràcia (2005)

Lingüística contrastiva

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38 (39-50)

 

J.M. Contreras; L. Gràcia (2005)

Variación gramatical y segundas lenguas. El uso de serestarhaber tener en el español de algunas comunidades inmigradas.

Glosas Didácticas. Revista Electrónica Internacional, 15 (65-73)

 

L. Gràcia (2005)

La diversitat lingüística a Catalunya: un repte per a la sanitat pública

Les llengües a Catalunya. Universitat de Barcelona / Octaedro, Barcelona (111-129)    

 

L. Gràcia (2005)

Les llengües dels immigrants: una lliçó d’humilitat lingüística

M.T. Turell et al. (eds.): Ciències del llenguatge i lingüística aplicada. Cicle de conferències 01-03. IULA, Univesitat Pompeu Fabra, Barcelona (29-62)

 

L. Gràcia;C. Bou (2006)

Lenguas, inmigración y comunicación en los centros de salud.

Actas del I Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Universitat de València (CD-Rom)

 

L. Gràcia (2007)

“Diferencias tipológicas y adquisición de segundas lenguas I: flexión verbal y orden sintáctico”. Revista Española de Lingüística, 37 (7-40).

 

B. Crous; L. Garganta; L. Gràcia (2008)

Diferencias tipológicas y adquisición de segundas lenguas II: las construcciones atributivas, locativas, existenciales y posesivas

Revista Española de Lingüística, 38/2 (47-73)    

 

B. Crous; L. Gràcia (2009)

Estats patològics i lèxic en mandinga: qüestions de categorització  

M.C. Junyent (ed.): Llengua i acollida. Barcelona: Horsori (71-93).    

 

L. Gràcia (2010)

Llengua i immigració: la influència de la primera llengua en l’adquisició del català com a segona llengua

Vic: EUMO (215 p).    

 

L. Gràcia (2010)

Recerca sobre diversitat lingüística en l’àmbit escolar i mèdic: els projectes del GALI/ Untersuchung über Sprachdiversität im Schul und Medizinbereich: die Projekte des GALI

P. Comellas; C. Lleó (eds.): Recerca i gestió del multilingüisme: algunes propostes des d’Europa / Mehrsprachigkeitsforschung und Management: europäische Ansichten. Münster: Waxmann Verlag GmbH (277-288 / 289-303).        

 

Maré, P. (2010)

"Transferències de la L1 en l'ús dels clítics pronominals catalans per part de parlants del tagal"

Interlingüística 2010.

 

Maré. P. (2010)

"Tranferència de la L1 en l'adquisició dels clítics pronominals del català (L2)"

Ianua. Revista Philologica Romanica, vol. 10 (79-92)

 

Blecua, B.; Borrell, S.; Crous, B. (2013)

Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales.

Asociación para la Enseñanza como Lengua Extranjera. Málaga.

 

Serramitja, L. (2013)

"La adquisición de los determinantes del español por parte de hablantes chinos, rusos y rumanos: codificación de los errores", en Plurilingüismo y enseñanza de ELE en conextos multiculturales.

Asociación para la Enseñanza como Lengua Extranjera. Málaga (819-826)

  

Gràcia, L. (pendent d'avaluació)

"Catalan Existential Sentences Produced by Chinese Learners: Locative Proforms and Verbal Inflection"

ERIH INT2