GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Presentació. Les operacions numèriques

  alt-materials
Referència: : CL-OP-01
Descripció: Podeu veure la descripció general del càlcul, presentada en el capítol anterior (CL-NO-01), de la qual repetim aquí algun paràgraf pel que fa als objectius, i ampliem la reflexió sobre les operacions.
Les operacions apareixen a finals del parvulari i inici de la primària, com a canvis i combinacions entre els nombres. En elles cal treballar diferents aspectes: el seu aspecte lògic, és a dir el seu significat, propietats i lleis de funcionaments; els seu aspecte funcional, en relació amb la realitat i amb la seva aplicació a la vida quotidiana,; i el seu aspecte de pràctica o manera de realitzar-les, amb materials, amb calculadora, amb llapis i paper i sobretot mentalment.
Utilitat: El coneixement dels nombres i de les operacions són inseparables. Per cada tipus de nombre podem dir que és necessari tenir una prèvia noció de la seva naturalesa per començar a treballar les operacions; però per altra banda el fet de practicar les operacions és indispensable per consolidar la noció dels nombres.
Això fa que, tant algunes idees de les introduccions (CL-NO- 01 i CL-OP-01) com alguns dels materials que segueixen, (alguns materials) es trobin repetits en ambdós apartats.
Els materials del present capítol responen a la necessitat de cobrir els principals objectius del treball de les OPERACIONS. Amb aquesta finalitat, els hem agrupat en diversos bloc que detallem a continuació, indicant els objectius genèrics de cadascun. No cal dir que hi ha materials que serveixen per treballar més d’un objectiu, i per tant es repeteixen en dos o més blocs.

1. PRIMERES OPERACIONS
Comprendre el significat de les operacions bàsiques, suma i multiplicació amb nombres naturals. Introduir la resta i la divisió com a operacions inverses.
OP-02 / OP-04 / OP-10 / OP-16 / OP-18 / OP-22,48 i 60 / OP-30 / OP-55

2. PRÀCTICA DE LES OPERACIONS
Consolidar el coneixement de les operacions fent descomposicions de nombres, i resolent jocs de càlcul molt diversos.
OP-08 /OP-20 / OP-22-48 i 60 / OP-24 / OP-26 / OP-34 / OP-40 / OP-44 / OP-45 OP-46 / OP-58 / OP-61 / OP-68

3. PROPIETATS DE LES OPERCIONS
Treballar els aspectes referents a la lògica de les operacions: concepte de l’operació, element neutre, operació inversa i propietats.
PO-18 / OP 46 / OP-48-60 i 72 / OP-52 / OP-74

4. CÀLCUL MENTAL
Adquirir un bon nivell en el domini del càlcul mental, a totes les edats.
OP-10 / OP-12 / OP 28 / OP 32 / OP 36 / OP 38 / OP 42 / OP 45 / OP 46 / OP-50 / OP-52 / OP-56 / OP-55 i 61 / OP-59 / OP-62 / OP-76

5. PAS A LES OPERACIONS ESCRITES
Veure el càlcul escrit com a expressió d’operacions, de les quals ja es coneix el significat. Comprendre que diferents llenguatges escrits poden expressar les mateixes relacions o operacions numèriques.
OP-06 / OP-14 / OP-40 / OP-48 i 60 / OP-52 / OP-54

6. DIVISIBILITAT
Comprendre i practicar els càlculs relacionats amb les nocions de divisibilitat, ja adquirides.
OP-64 / OP-66 / OP-68 / OP-70

7. PROPORCIONALITAT
Iniciar, consolidar i aplicar la noció de proporcionalitat.
OP-72 / OP-74 / OP-76 / OP-78

8. INTRODUCCIÓ A L’ÀLGEBRA
Practicar activitats específiques per preparar l’àlgebra del demà, les bases de la qual ja s’han contemplat també en tota la programació anterior.
OP-80 / OP-82 / OP-84 / OP-86 / OP-88 / OP-90 / OP-92

Nivell: Parvulari, primària i primer cicle d’ESO
Procedència: Materials existents al mercat, adaptats a partir de llibres de text i quaderns, i de fabricació pròpia del GAMAR, tal com s’anirà detallant en cada cas
Activitats: