GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Reglets numèrics M. A. Canals: els nombres quadrats

  alt-materials
Referència: : CL-NO-80
Descripció: Són els reglets de sempre, que hem presentat a NO-19, però ara afegint-hi la capsa 2, que conté tota la diversitat de plaques quadrades representant els quadrats dels deu primers nombres naturals, amb el mateix color que els reglets senzills corresponents.
Utilitat: Treballar la noció de quadrat com a producte de dos nombres iguals, i també com a nombre.
Veure la relació entre la paraula i la forma geomètrica dels nombres quadrats, que expressa la seva dimensió pròpia.
Observar el fet que els quadrats consecutius creixen més que els membres de la sèrie dels nombres naturals.
Familiaritzar-se amb el coneixement numèric dels nombres quadrats.
Nivell:
Procedència:
Activitats:
 • A partir de la taula de multiplicar, construïda amb els reglets, observar la diagonal i fer la primera presentació dels quadrats.
 • Construir el quadrat d’un número, repetint el reglet d’aquest número tantes vegades com unitats té. Observar el producte obtingut. Comentar si amb qualsevol número sortirà de forma quadrada o no.
 • Substituir-lo per la placa corresponent, de la 2a. capsa dels reglets.
 • Aprendre d’anomenar correctament els quadrats: en començar és preferible fer-ho amb l’expressió “el quadrat de 7” més endavant ja diran “7 al quadrat”.
 • Aprendre’n l’escriptura correcta. El quadrat de 8, s’escriu 8². Els alumnes de cicle mitjà, no tenen cap dificultat amb aquest nou símbol.
 • Memoritzar els quadrats dels deu primers nombres (cosa que forma part de la memorització de la taula de multiplicar) i, si és possible, de l’11 i del 12. Això facilitarà el càlcul mental.
 • Agafar alguns reglets de l’1 (per exemple 30) i situar-los, sobre la taula, en forma de quadrat, primer de manera espontània ( potser els alumnes creuen que serà més llarg) i finalment de forma organitzada, (Hi ha un exemple en el paquet “Activitats” dels reglets.)
 • Comparar quadrats amb altres productes de dos factors responent a preguntes del tipus “Quin deu ser més gran?”, per ajudar a l’estimació del valor dels quadrats.
 • Imaginar quadrats de nombres més grans que els memoritzats, fent estimació. Exemple: En un espai quadrat de 24 cadires de llarg i 24 d’ample, creus que hi cabrien 900 persones. Com ho has pensat?
 • Comparar, amb els reglets, la sèrie dels nombres de l’1 al 10, amb la dels deu primers quadrats, i observar que aquests no van creixent d’un a un, sinó molt més de pressa.
 • Activitats de comparació de quadrats entre ells, que es tracten específicament en l’ítem NO-82, i que trobareu en la guia didàctica dels reglets (http://www.xtec,cat/estudis/primaria/index.htm), exemple 9, pàgiba 34.

Tant respecte del penúltim punt, com respecte d’altres, trobareu més activitats per treballar els quadrats a l’apartat “Operacions”, ítem OP-63