GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Materials per introduir la divisibilitat.

  alt-materials
Referència: : CL-NO-61
Descripció: Es un material senzill, que s’ha fer aprofitant el fons d’unes capses de bombons de 12 , de 15 i se 24 forats, i creant peces de cartolina de diversos colors, que recobreixen 2, 3,4, 5, .....etc. forats respectivament.
De manera semblant, es poden aprofitar capses o oueres de vendre una, dues o mitja dotzena d’ous.
Utilitat: Comprendre a partir d’una experiència pràctica, què vol dir que un nombre “cap en un altre un nombre exacte de vagades”. Convé que aquesta comprensió, i no només un plantejament numèric, sigui la base de tot el treball de la divisibilitat, si volem que es realitzi de forma significativa.
Descobrir la reciprocitat entre les relacions “ser múltiple” i “ser divisor”
Nivell: Quart curs i cicle superior de primària.
Procedència: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR
Activitats: Per cada cartró (de 12, de 15, de 24) proposem les mateixes activitats:
  • Intentar recobrir la superfície total, suposem la que representa el 15, amb les diverses peces: si amb la de 3 forats és possible, podem dir que “el 15 és gmúltiple del 3”, o bé que “el 3 és un divisor del 15”.
  • Proposarem buscar tots els divisors de cadascun dels nostres números, tenint en compte que alguns potser no els tenim preparats amb material (per exemple, no tenim peces d’11 ni de 12 delements per assajar-ho amb el 24). Llavors caldrà que els alumnes ho facin mentalment, constatant que els divisors no són únicament els que apareixen a la taula de multiplicar.
  • Fer una llista escrita de tots els divisors de diversos números. Podem comparar-la amb els resultats obtinguts amb els reglets (veure NO-62)
  • Buscar molts múltiples de cada un dels nombres representats per les parts de que disposem, confeccionant noves figures rectangulars.
  • Constatar, ja des de’ara, que demúltiples en podem obtenir tasnts com volguem, és a dir, el seu nombre ésd il•limitat.
  • Passar a buscar mentalment múltiples de diversos nombres i fer-ne una llista.