GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Jocs de comparació de decimals per criteris d'equivalencia i d'ordre. Nivell 1

  alt-materials
Referència: : CL-NO-58
Descripció: Un vistós joc de taula, per resoldre individualment; una col•lecció de cartes i altres (jocs de taula) suports gràfics que permeten posar l’atenció en el significat dels decimals més que no pas en la seva escriptura, (que també treballarem després). S’hi poden afegir altres cartrons per provocar activitats semblants.
Utilitat: Consolidar les nocions apreses sobre els números decimals.
Treballar especialment les relacions de “més gran” , “igual” o “més petit”, tan difícils en aquest camp. Cal tenir en compte que els alumnes han treballat. des de fa alguns anys, amb els nombres naturals, i estan habituats a que els números, com més xifres tenen, més grans són. Els és realment difícil acceptar un altre criteri, i així espontàniament judiquen del valor dels números decimals segons si tenen major o menor nombre de xifres. Per això són molt importants totes les relacions entre decimals, i en particular les ordenacions.
Nivell: Cicle mitjà i superior de primària.
Procedència: Pili Royo (IES Montilivi) i Miquel Mallén, del GAMAR.
Activitats:
  • El joc de taula : Es tracta de fer passar un cordill pels punts on hi ha escrits diversos números decimals, seguint l’ordre ascendent o descendent d’aquests. Si es realitza bé, queda amb el cordill, la silueta d’una estrella o un altre dibuix bonic.
  • Les cartes són per classificar, posant juntes les de nombres decimals que tenen el mateix valor ( en contra de les aparences), i després ordenar els grups obtinguts, de gran a petit o al revés.
  • Els exercicis amb suport gràfic, demanen posar els signes o els valors convenients en els espais que falten, per completar una ordenació correcta de nombres decimals. Així són com les activitats anteriors però plantejades en forma inversa.