GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Jocs de tauler amb decimals

  alt-materials
Referència: : CL-NO-57
Descripció: Diversos jocs de tauler amb números decimals:
Un de cartolina amb signes i números escrits plastificats, per fer relacions i classificacions. Altres amb petits panells, fitxes, i instruccions, per ser realitzats amb la calculadora
Utilitat: Serveixen per treballar a classe el coneixement dels nombres decimals d’una manera lúdica. La finalitat de la majoria d’aquests jocs (circuits, etc.) és trencar amb la idea que els nombres decimals funcionen com els nombres naturals en la recta numèrica: així com entre un nombre natural i un altre de consecutiu no n’hi ha cap altre (per ex., entre el 2 i el 3 no hi ha cap altre nombre natural), en el cas dels nombres decimals aquesta condició no és compleix (per ex., entre el 2,1 i el 2,2 hi ha infinits nombres decimals). Un altre objectiu que persegueixen aquestes activitats és aprofundir en el valor posicional de les xifres escrites a la dreta de la coma decimal, incidint en el significat de les dècimes, les centèsimes i les mil•lèsimes.
Nivell: Tota la primària.
Procedència: Qualsevol calculadora que es troba al mercat, que tingui les tecles grosses. Activitats creades i preparades al GAMAR.
Activitats: Val la pena dedicar una especial atenció a la comprensió dels nombres decimals, ja que aquests tenen una naturalesa diferent de la dels enters, que sovint és difícil de comprendre per els nois i noies. En efecte, ells espontàniament es pensen que, per exemple, el nombre següent del 0,3 és el 0,4 i han de fer tot un camí per a comprendre que entre aquests dos hi ha justament infinits nombres, per tant no es pot parlar del “següent” “l’anterior”.
- Amb calculadora, i comparant unes calculadores amb altres, podem buscar resultats cada vegada més aproximats, o desestimar xifres decimals arrodonint la darrera que ens queda, o fer moltes altres coses que facilitin anar progressant un el significat autèntic dels decimals.
Pel que fa a l’aspecte de les operacions, trobarem novament la calculadora a l’ítem CL-OP-48.